Přeskočit na obsah

Průzkum a grafy II

2. Vyučovací hodina

Cíl: Žáci ověřují svůj odhad na základě sběru dat o zkoumaném jevu. Získané informace následně evidují do grafického zobrazení. Žáci čtou informace z tabulky.

Důkaz o učení: Tabulka s daty, graf

Pomůcky: kalkulačky, pracovní listy, flipy, fixy

PŘED HODINOU (během přestávky): Výzkumné šetření – sběr dat – viz. Průzkum a grafy I


I. Záznam do celotřídní tabulky

Do excelu nebo na tabuli učitel vytvoří tabulku s názvy činností a skupiny budou zapisovat počty, které zjistily. Žáci následně vyplní řádek celkem.

II. Čtení informací z tabulky – Učitel vyzve žáky, aby odpovídali na otázky např. : 

  • Kolik žáků bylo v 3. A? 
  • Kolik žáků celkem sportuje každý den? 
  • Kolik žáků z 5.B sportuje několikrát za měsíc? 
  • Kolik žáků se celkem zúčastnilo průzkumu? atd…

III. Tvorba kritérií

1. Seznámení dětí se situací:

Všichni jsme se seznámili s tím, jak grafy vypadají. Za chvíli budete sami grafy vytvářet z nasbíraných dat.

2. Zadání:

Jaká kritéria či jaké vlastnosti bychom měli brát v úvahu, abyste vytvořili kvalitní graf, kterému může většina (či každý) porozumět?

3. Učitel modeluje na příkladu… 

4. Děti pojmenují kvalitu na základě modelování učitelem.

IV. Vypracování grafů na flipové papíry.